Krajobraz

Fotografować zacząłem jako dziecko, jeszcze w podstawówce. W czasie studiów związałem się twórczo z Kołem Fotograficznym AGH przy Krakowskim Towarzystwie Fotograficznym i brałem udział w plenerach oraz w organizowaniu wystaw fotograficznych. Od zawsze najbardziej pociągała mnie fotografia krajobrazu, zwłaszcza polskich i słowackich Tatr.

Moje motto od lat pozostaje to samo:

"Zawsze bardziej interesujące jest tworzenie własnej rzeczywistości w wizjerze kamery niż bezkrytyczne przyjmowanie cudzego punktu widzenia. Wszelkie fotografie, w tym również moje własne, mimo bardzo istotnych podobieństw, noszą indywidualne piętno twórcy określane przez jego cechy psychofizyczne. Wyżej cenię własne impresje wynikające z poczucia harmonii, symetrii, asymetrii, współgrania plam, linii niż wszelkiego rodzaju fotografię dokumentalną czy reportażową, nie odmawiając im jednak sensu wynikającego z innej niż własna hierarchii wartości."

Większość moich zdjęć powstała na terenie szeroko rozumianego otoczenia Podhala, głównie Tatr. Góry te, pomimo że są właściwie kompaktowe, zdeptane na chyba wszystkie możliwe sposoby i również na wszystkie możliwe sposoby sfotografowane, są jednak ciągle wyzwaniem, również dla fotografa. Zmienia się pora roku, dnia, oświetlenie, zachmurzenie, zamglenie i wszystkie te czynniki mają wpływ na to ze ciągle można te góry potraktować jako temat zupełnie nowy. Trzeba tylko chcieć wyjść i rozejrzeć się, popatrzeć na nowo.

Dotychczasowy mój dorobek to kilkanaście wystaw indywidualnych oraz ponad dwadzieścia zbiorowych